Directeur: Madeleine Schoute
Mail: directie@10emeidoorn.nl
Openbare Montessorischool
Schoolbestuur: AWBR
Locatie: Amsterdam West, De Baarsjes
Adres: Chasséstraat 59, 1057 JA Amsterdam. Link Google Maps
Telefoonnummer: 020 616 0106
Website: http://10emeidoorn.nl/

Grootte:
Klassen: 16
Personeelsleden: 33

Schooltijden:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
Ochtend van 8.30  tot 12.00 uur. Middag van 13.30  tot 15.00 uur

Woensdag:
8.30 tot 12.30 uur

Als de kinderen ’s morgens de school binnenkomen krijgen ze een hand. Ook bij de klas begroet de leerkracht de kinderen persoonlijk. Eén keer per week mag u als ouder een kwartiertje de klas in komen om het werk van de kinderen te bekijken (van 8.15 – 8.30 uur).

Creatieve materialen:
Er is een voorraadhok met het eea aan creatief materiaal, zoals tijdschriften, grote vellen papier, stiften en klei.

Visie:
Wij willen al onze leerlingen een veilige en uitdagende plek geven om op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen.

Daarbij leren wij hen te vertrouwen in hun eigen kunnen. Om ieder kind zich persoonlijk, sociaal-emotioneel en cognitief zo goed mogelijk te laten ontwikkelen en ontplooien, is het essentieel dat de sfeer op school fijn, veilig en ondersteunend is. Wij werken er continue aan dat kinderen en volwassenen op pedagogische wijze met elkaar omgaan. Een goede samenwerking met en betrokkenheid van ouders, medezeggenschapsraad, oudervereniging en bestuur vinden wij van groot belang voor een goed schoolklimaat.

Wij hebben het Montessorionderwijs aangepast aan deze tijd. Hiervoor maken wij gebruik van methoden die passen bij de zelfstandigheid die het Montessorionderwijs bij kinderen wil bevorderen. Hierbij ligt de nadruk op plannen, leren van je eigen fouten en zelf uitdaging zoeken.

Dit alles vertalen wij in onze missie: Help mij het zelf te doen

Schoolregels:
De school heeft een aantal regels afgesproken om de sfeer binnen en buiten de school prettig te houden.
De basis van regels bestaat uit de volgende punten:
– We accepteren elkaar
– We lachen met elkaar, niet om elkaar
– We gaan met elkaar en met elkaars spullen om zoals we willen dat er ook met ons en met onze spullen omgegaan wordt
– We helpen anderen om zich aan de afspraken te houden

Naast deze basisregels zijn er ook nog de volgende regels van toepassing:

 • We komen op tijd op school
 • We mogen met toestemming op de gang zijn. In de gangen zijn we stil en lopen we rustig.
 • Op de trappen lopen we aan de rechterkant
 • We luisteren naar elkaar
 • We werken netjes
 • Er mogen maximaal 2 kinderen per klas op de gang werken
 • De regels van de school gelden ook tijdens de overblijf
 • Kinderen mogen maar 5 minuten nablijven, als zij langer in de klas moeten blijven moeten de ouders daarover worden ingelicht
 • Rommel ruimen wij op (ook de rommel van een ander
 • Geen speelgoed meenemen van thuis (dus ook geen bal, springtouw, knikkers, etc.

Ten aanzien van het buitenspelen gelden nog een aantal specifieke regels, nl:

 • Kleuters mogen niet op het blauwe klimrek als er oudere kinderen buiten zijn
 • Oudere kinderen mogen niet in de zandbak als er kleuters buiten zijn
 • Tijdens het buitenspelen mogen de kinderen niet naar binnen, behalve om naar het toilet te gaan na melding bij de leidinggevende. Dit moet door de deur van juf Karin. De andere deur is lastiger om te zien.
 • Leerkrachten staan op een zodanige plek dat zij verantwoord toezicht kunnen houden op de kinderen die buitenspelen
 • Bovenbouwkinderen spelen niet met specifiek kleutermateriaal
 • Er wordt alleen gevoetbald als er geen gevaar is voor andere kinderen
 • Als er buiten en gymles wordt gegeven lopen wij om het speelveld heen
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.