Directeur: Ronald Steen
Openbare Montessorischool
Schoolbestuur: OOadA
Locatie: Amsterdam Zuid, De Jordaan
Adres: Elandsstraat 101, 1016 RX Amsterdam, Link Google Maps
Telefoonnummer: 020 623 9900
Website: http://www.14e-montessori.nl/

Grootte:
Klassen: 14
Personeelsleden: 29

Schooltijden:
ma/di/woe/do
8.45-15.15 uur

woensdag
8.45-12.30 uur

Visie:
De 14e Montessorischool is een openbare basisschool. Er is ruimte en respect voor de uiteenlopende achtergronden van de leerlingen. De ideeën en uitgangspunten van Maria Montessori vormen de basis voor ons onderwijs. De individuele ontwikkeling van de kinderen staat centraal, op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied. Wij streven ernaar de kinderen door vrije werkkeuze zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid voor werk en gedrag bij te brengen.

De kinderen werken een groot deel van de dag individueel en krijgen individuele instructie. Ieder werkt op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo, zodat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de individuele ontwikkeling en mogelijkheden van elk kind. Tijdens het individuele werk maakt de leerkracht een rondgang en observeert de kinderen tijdens het werk. Naast het individuele werk, worden er ook algemene lessen, groepsactiviteiten en groepslessen gegeven. Bij de algemene lessen en bij groepsactiviteiten zijn alle kinderen betrokken. De lessen rond thema’s uit het Kosmisch Onderwijs en Opvoeding zijn algemene lessen en worden door de hele klas gevolgd.

De lokalen zijn zo ingericht, dat de kinderen alles wat zij voor hun ontwikkeling nodig hebben, zelf kunnen pakken. Montessori spreekt van de voorbereide omgeving. De door Montessori ontwikkelde materialen in de klas passen precies bij de ontwikkelingsbehoeften van de desbetreffende leeftijdsgroep.

Deze vrijheid vraagt om een grote discipline en verantwoordelijkheid van de kinderen. Montessori duidde dit aan met door het begrip: “vrijheid in gebondenheid”. Alleen door respect voor elkaar op te brengen, is het mogelijk om tegelijkertijd met verschillende werkvormen in een groep te werken. De kinderen doen zachtjes om de medeleerlingen niet in hun concentratie te storen. Het materiaal dat de kinderen gebruiken, wordt door hen zelf weer op een vaste plek in de klas teruggelegd. Naast het werken volgens de aanpak van Maria Montessori doen wij ons best om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en deze, daar waar mogelijk, een plek te geven binnen onze school.

Wij zijn van mening dat een goede registratie (leerlingvolgsysteem) essentieel is voor het slagen van het onderwijs. Juist omdat elk kind individueel werkt is het van belang dat er steeds bijgehouden wordt wat de vorderingen zijn. Elke leerkracht houdt een klassenadministratie bij en de intern begeleider houdt een administratie bij van alle toetsgegevens. Het toetsen van kinderen is een manier om de individuele ontwikkeling bij te houden. Wij zien toetsen als een hulpmiddel bij het signaleren van leerproblemen, dat we gebruiken naast de observaties door de leerkracht van de leerlingen in de groep. De school gebruikt de toetsen ook om de kwaliteit in algemene zin te bewaken.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.