Bij een Alles in 1-school zijn alle voorzieningen voor opvang en onderwijs onder een dak waarbij verschillende partijen zowel op inhoudelijke als organisatorisch gebied nauw samenwerkt, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een brede school.

Onder regie van de school stemmen de voorschool en de naschool hun aanbod en werkwijze nog beter af op de ontwikkeling van kinderen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat erzowel in de voorschool als in de groepen ½ gewerkt wordt met dezelfde methode en thema’s. Bij de voorschool en BSO stemmen ze het culturele aanbod af op wat er in de groepen al gedaan wordt. Daarnaast zijn er meer uitwisselingsmogelijkheden voor kinderen. Zo kunnen peuters met een ontwikkelingsvoorsprong al eerder eens meedoen bij de kleuters tijdens speel-werktijd.

Bron

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.