Een brede school is een school die meer dan alleen onderwijs verzorgt. De school kiest voor een bredere maatschappelijke functie. Dat doet ze samen met andere partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Zo kunnen ze de ontwikkelingskansen van kinderen vergroten en verrijken. Er zijn verschillende soorten brede scholen. Ze veranderen voortdurend mee met hun (demografische) omgeving. Ook bewegen ze mee met nieuwe inzichten en veranderingen in het onderwijs en jeugdbeleid. Elke school is uniek. Dé brede school bestaat niet.

Vaak wordt onderscheid gemaakt in vijf profielen. Dit zijn de profielen:

Profiel:                          Kenmerkend:

Kansenprofiel Kansen creëren voor leerlingen en onderwijsachterstanden voorkomen en bestrijden
Zorgprofiel Zorg verbreden voor alle leerlingen of voor specifieke groepen leerlingen
Wijkprofiel Een basisvoorziening bieden in de wijk, gericht op kinderen, ouders en buurt
Verrijkingsprofiel Een breed aanbod aanbieden: sociaal, cultureel en sportief.
Opvangprofiel Opvang bieden buiten de schooltijden om, zoals dagarrangementen

Bron

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.