Directie: Wil Fritz
Openbare school
Schoolbestuur: Heeft eigen schoolbestuur
Locatie: Vondelbuurt, aan het begin (vanaf centrum) van het Vondelpark
Adres: van de Veldestraat 3, 1071 CW Amsterdam, Link Google Maps
Telefoonnummer: 020-6623754
Website: https://www.cornelisvrij.nl/

Grootte:
Ongeveer 250 leerlingen, ongeveer 20 docenten.

Schooltijden:
Ma/di/do: 08.45 – 12.15 en 13.15 – 15.15
Woe: 08.45 – 12.30
Vrij: 08.45 – 15.15 (groepen 1/2/3/4 hebben les tot 12.15 uur!)

Visie:
De Cornelis Vrijschool is een algemeen bijzondere buurtschool in Amsterdam-Zuid met ongeveer 250 leerlingen. “Bijzonder” in de zin dat de school wordt bestuurd door ouders en “algemeen” in de zin dat de school niet confessioneel is, maar neutraal en dat we uit gaan van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. De school streeft naar gedegen onderwijs met speciale aandacht voor beeldende, lichamelijke en muzikale vorming. Het onderwijs is klassikaal, hoewel een substantieel deel van de lessen plaatsvindt in kleinere groepen. Dit is mogelijk door het inzetten van ervaren vakleerkrachten en extra leerkrachten.

Door het accent te leggen op het leren als uitdaging, stimuleert de school de nieuwsgierigheid en motivatie van de kinderen. Dit vormt een goed uitgangspunt voor succes in het voortgezet onderwijs.

Creatieve materialen:
De school beschikt over een goed uitgeruste gymzaal, een ICT-lokaal, een speellokaal, een lokaal voor handvaardigheid en tekenen, een bibliotheek en een extra lokaal voor lessen in kleine groepen en een ruimte voor remedial teaching en interne begeleiding.

Vakleerkrachten voor muziek, beeldende vorming en gymnastiek.

Pedagogische visie:

  • De school streeft ernaar de kinderen in vrijheid op te voeden. Die vrijheid leidt tot een grotere zelfstandigheid en is gekoppeld aan medeverantwoordelijkheid;
  • De school werkt aan bevordering van respect voor elkaar en voor de omgeving;
  • De school wil een school zijn waar kinderen, leerkrachten en ouders gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor problemen. Er is een code goed gedrag, waar elke jaargroep aandacht aan schenkt;
  • De school streeft ernaar binnen het onderwijs aandacht te besteden aan een zo evenwichtig mogelijke begeleiding van de motorische, sociale, creatieve en emotionele ontwikkeling;
  • De school streeft naar betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs. Deze betrokkenheid krijgt vorm in veel activiteiten, via een actief communicatiebeleid en via de inzet van de ouders in MR, OR en Bestuur.
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.