Directie: Ellen Scheermeijer (ook van de Willibrord) & Yvonne Rijnders (adjunct & contactpersoon)
Openbare basisschool
Schoolbestuur: ASKO
Locatie: Amsterdam De Pijp, bij Sarphatipark
Adres: Rustenburgerstraat 236, 1073 GK Amsterdam, Link Google Maps
Telefoonnummer: 020 – 676 78 99
Website: https://www.askoscholen.nl/scholen/deavonturijn/Paginas/default.aspx

De Avonturijn heeft weinig invallers nodig, maar het kan voorkomen. De adjunct staat erg open voor ons initiatief, maar denkt dat haar docenten bang zullen zijn dat hun klas te weinig aan (bijvoorbeeld) rekenen zal doen als er een creatieve invaldocent voor de klas staat. Iets reguliers doen is dus soms wel handig, maar niet per se nodig.

Toch staat de adjunct vooral open voor creatieve lessen, omdat ze vindt dat onze docenten een cadeautje brengen in de zin van lessen die anders zijn dan normaal. Eigen programma’s mogen dus, hoewel ze het fijn vindt om van te voren te weten wat de docent ongeveer gaat doen. Rekening houden met leerlijnen en kerndoelen is voor haar wel erg belangrijk.

De Avonturijn is een kleine school in hartje De Pijp. De kinderen op de Avonturijn zijn van een gemenge achtergrond. Er zitten vrijwel geen blanke kinderen op. De hoofdmoot is Marokaans, maar er zijn steeds meer leerlingen van vluchtelingen. Veel ouders zijn laagopgeleid. Sommige kinderen zijn echte straatkinderen. Maar er is toch veel rust op de school, en de sfeer is gemoedelijk. De kinderen halen geen rare fratsen uit, hoewel ze nieuwe docenten wel uit kunnen gaan proberen.

Veel van de kinderen hebben een taalachterstand, omdat hun ouders ook niet (goed) Nederlands spreken. De focus ligt dus op taal en hoe die breed te gebruiken is. Het is dus leuk als onze docenten taalvaardigheden verwerken in hun lessen.

Grootte:
6 groepen, 110 leerlingen. De kleutergroep is het grootste met 27 leerlingen, deze wordt in de ochtend gesplitst. De rest van de klassen hebben minder dan 20 leerlingen.
20 personeelsleden, waarvan er meestal 10 per dag aanwezig zijn.

Schooltijden:
Elke dag: 08.45 – 14.15

De pauze bestaat uit een kwartier eten en een kwartier buiten spelen. De docent heeft ongeveer 10 minuten voor zichzelf (gaat in 2018-2019 veranderen).

Creatieve middelen:
BeVo-lokaal met veel kunstmaterialen
Alle kinderen hebben een eigen tablet, ze werken met Snappet
30 chromebooks aanwezig
Er is een gymzaal en een speelzaal, die is vrijwel altijd beschikbaar (in overleg)
Er is een schooltuin

Snappet:
De leerlingen werken bij bepaalde vakken met tablets van Snappet. Hoe werkt het? Na de uitleg van de leerkracht worden de opdrachten niet in schriften gemaakt, maar op tablets. Hierop kunnen de leerlingen gelijk zien of een opgave goed of fout is gemaakt. Ook de leerkracht kan op zijn computer direct zien waar extra uitleg nodig is.

De leerling kan op twee manieren met Snappet werken: klassikaal (waarbij de lijn van de methode wordt gevolgd) en adaptief (waarbij de leerling op zijn eigen niveau aan specifieke leerdoelen werkt). Op basis van de manier waarop de leerling de opgaven heeft gemaakt, biedt de tablet de leerling via een ‘plusknop’ opgaven aan op zijn niveau. Naast de dagelijkse les kunnen leerlingen hierdoor extra oefenen en nieuwe verdiepingsopdrachten maken. Het systeem past op basis van het resultaat van de gemaakte opgaven het niveau aan.

Meer info: Snappet

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.