Directie: Paul van Hattem
Openbare basisschool & Vreedzame school & Gezonde school
Schoolbestuur: Innoord
Locatie: Amsterdam Noord, onder Noorderpark
Adres: Varenweg 6, 1031 CB Amsterdam, Link Google Maps
Telefoonnummer: 020 636 8100
Website: https://deklimopamsterdam.nl/

Grootte:
200 leerlingen
30 leerkrachten

Een multiculturele school met leuke leerlingen.

Schooltijden:
Continuerooster tot 14.15 uur.

Pauzeregeling:
Rond 12.00 uur; Groepen 1 en 2
11.15 – 11.45 uur; Groepen 3 en 6
11.45 – 12.15 uur; Groepen 4 en 7
12.15-12.45 uur; Groepen 5 en 8

Creatieve middelen:
Muziekinstrumenten aanwezig

Visie:
We vinden het op De Klimop belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan, er veel leren en dat er veel aandacht is voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist goed in zijn. De school richt zich op de toekomst: nieuwe media (iPads, digiborden en touchscreens) spelen een belangrijke rol in de ondersteuning bij het lesprogramma.

Veel aandacht voor muziekonderwijs waarbij elke leerling een instrument bespeelt.

Door te werken met het programma De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk, leren we de kinderen hoe je om kunt gaan met verschillen. In samenhang met dit programma streven we naar hoge onderwijsopbrengsten door gebruik te maken van effectieve onderwijsstrategieën, zoals HGOW (Handelings- en Opbrengstgericht Werken) en het ADI-model (directe instructiemodel).

We willen de kinderen kansen bieden. Daarom besteden we veel aandacht aan muziek (Hallo Muziek), ICT en zijn wij een Gezonde School, waar gezonde voeding en veel beweging belangrijk is. Met hetzelfde doel willen we onze leerlingen ook vaardigheden voor de toekomst mee geven. Hiermee bedoelen we taalvaardigheden (Nederlands en Engels) techniekvaardigheden, maar ook mediawijsheid, informatie verwerken en leren presenteren, evalueren en reflecteren.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.