Lukida Onderwijs Werkdrukverlaging Basisscholen

Directie: Natasja Spackler
Openbare basisschool
Schoolbestuur: Innoord
Locatie: Amsterdam Noord, Molenwijk.
Adres: Molenwijk 8, 1035 EE Amsterdam, Link Google Maps
Telefoonnummer: 020 631 1560
Website: https://www.obsdekrijtmolen.nl/

De Krijtmolen heeft pittige klassen!
Voornamelijk multiculturele samenstelling.

Grootte:
16 docenten, 15 klassen

Schooltijden:
Continuerooster van 8:30 tot 14:00 uur. s’Middags eten de kinderen in de klas met de leerkracht.

Creatieve middelen:
Vanaf groep 5 heeft elk kind een eigen tablet of Chromebook.

Naast sport en spel doet De Krijtmolen veel aan muziek. In groep 3 en 4 krijgen de kinderen “Zing Zo!” aangeboden. Nu eens door de vakdocent, dan weer door de eigen klassenleraar.

Wekelijks wordt in schooltijd door alle kinderen groepsgewijs op een instrument geoefend. Er worden specifieke orkestpartijen ingestudeerd en de kinderen maken vanaf het eerste leerorkest jaar direct deel uit van een orkest. Elk jaar start een nieuw orkest met nieuwe leerlingen en stromen de anderen door naar het tweede-, derde of vierdejaars orkest.

De Krijtmolen heeft een leerlijn mediawijsheid en een leerlijn programmeren.

Visie:
Als school van de toekomst spelen we in op de snel veranderende en digitale samenleving. Over 30 jaar zijn er bijvoorbeeld banen die we nu nog niet kennen. Om kinderen goed voor te bereiden op de toekomst zijn kennis én vaardigheden belangrijk. We maken ons allereerst sterk voor een stevige basis; goede leerprestaties  op het gebied van taal en rekenen  in een veilig en positief klimaat.  Wij leren kinderen om op een respectvolle manier met anderen en de omgeving om te gaan. Als school van de toekomst geven we  Engels vanaf groep 1 en zetten we extra in op digitale vaardigheden.  Dit doen we door middel van extra aandacht voor mediawijsheid, computervaardigheden, programmeren en multimedia. Vanaf groep 5 gebruiken alle kinderen een tablet of Chromebook. We besteden veel aandacht aan samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en het ontwikkelen van een positief kritische houding. Tijdens en na schooltijd laten we kinderen kennis maken met de wereld om hen heen, zodat zij hun interesses en kwaliteiten kunnen ontdekken.

De wereld wordt steeds kleiner door alle moderne technologieën. Als school van de toekomst vinden wij het belangrijk om kinderen te helpen op te leiden tot wereldburgers. Engels is een echte wereldtaal. Wij geven daarom vanaf groep 1 al Engelse les. Dit gebeurt op een speelse manier. Bijvoorbeeld door liedjes en spelletjes. Dit wordt steeds verder uitgebreid in de hogere groepen.

Snappet:
De leerlingen werken in groep 5 t/m 8 bij bepaalde vakken met tablets van Snappet. Hoe werkt het? Na de uitleg van de leerkracht worden de opdrachten niet in schriften gemaakt, maar op tablets. Hierop kunnen de leerlingen gelijk zien of een opgave goed of fout is gemaakt. Ook de leerkracht kan op zijn computer direct zien waar extra uitleg nodig is.

De leerling kan op twee manieren met Snappet werken: klassikaal (waarbij de lijn van de methode wordt gevolgd) en adaptief (waarbij de leerling op zijn eigen niveau aan specifieke leerdoelen werkt). Op basis van de manier waarop de leerling de opgaven heeft gemaakt, biedt de tablet de leerling via een ‘plusknop’ opgaven aan op zijn niveau. Naast de dagelijkse les kunnen leerlingen hierdoor extra oefenen en nieuwe verdiepingsopdrachten maken. Het systeem past op basis van het resultaat van de gemaakte opgaven het niveau aan.
Meer info: Snappet

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.