Directie: Wilma Veldman
Oecumenische basisschool
Schoolbestuur: AMOS
Adres: Cycladenlaan 2a, 1060 LW Amsterdam, Link Google Maps
Locatie: Middenveldsche Akerpolder en Sloten
Telefoonnummer: 020 – 66 71 762
Website: www.http://deodyssee.nl/

Grootte:
19 klassen

Gemengde populatie aan de rand van een duurdere wijk. Ook wel kinderen uit achterstandswijken.

Hele pittige groepen.

Schooltijden:
Ma/di/do/vrij: 08:30 – 14:30 (continurooster)
Woe: 08:30 – 12:15

Klassenindeling:
De school is verdeeld in drie ‘bouwen’: de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw.

  • De vijf groepen 1/2 vormen samen met twee groepen 3 de onderbouw. (Gedurende het schooljaar zal er een instroomgroep met 4 jarigen starten).
  • De middenbouw bestaat uit twee groepen 4 en twee groepen 5.
  • De bovenbouw wordt gevormd door drie groepen 6, drie groepen 7 en één groep 8.

Creatieve materialen:
Speellokaal voor theater.

Visie:
Wij geven ontwikkelingsgericht onderwijs. De naam zegt het al: ontwikkelingsgericht onderwijs – of OGO – draait om de ontwikkeling van het kind. Niet alleen wat betreft kennis en vaardigheden, maar ook op sociaal, emotioneel en creatief gebied. Het idee achter ons onderwijs is dat leren en ontwikkelen niet iets individueels is. Het gebeurt juist het beste in een uitdagende omgeving en samen met anderen.

We geven dat praktisch vorm door te werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Binnen een bepaald thema komen allerlei aspecten aan bod waarvan kinderen kunnen leren. Die aspecten ontdekken zij zelf, geholpen door de leerkracht. Voorbeelden van thema’s zijn de bakker, indianen, voeding of mode. Het zijn altijd onderwerpen die herkenbaar zijn voor de leerlingen. Dat helpt hen om te begrijpen wat het nut ervan is.

Hoe ziet ontwikkelingsgericht onderwijs er in de praktijk uit? Juf Miriam Slenter (groep 3) licht het toe. “Laat ik als voorbeeld het thema ‘de Bakker’ nemen, daar werken wij op dit moment aan in groep 3. We beginnen het thema altijd met een brainstormfase. Dan laten we de kinderen alles vertellen wat met de bakker te maken heeft. Wat gebeurt er bij de bakker, wat heeft de bakker nodig, dat soort dingen. De kinderen geven vanuit hun eigen ervaring aan wat zij al weten. We noteren alle woorden en begrippen en brengen die vervolgens onder in verschillende categorieën. Als leerkracht voeg ik er een aantal nieuwe woorden aan toe.”

De brainstormfase is essentieel, want het geeft de leerkracht een beeld van wat de kinderen al weten. “Dat wat ze weten ga ik niet nog een keer overdoen. Ik ga juist op zoek naar wat de kinderen nog níet weten. Uit de brainstormfase blijkt keer op keer dat de kinderen meer of andere dingen weten dan je denkt.”

Het thema wordt verder uitgewerkt in allerlei activiteiten. “We gaan daarbij de echte wereld in. Door langs te gaan bij de bakker bijvoorbeeld, of een bakkersmuseum te bezoeken. En dan kijken we naar allerlei aspecten: van de sociale interactie in de winkel tot het afwegen van de ingrediënten voor een brood. Zo komen veel activiteiten aan bod: rekenen, lezen, taal, gesprekken voeren, constructies maken.”

Soms komen de thema’s later in de schoolcarrière nog een keer voorbij. “In de bovenbouw wordt bij de thema’s voor een andere invalshoek gekozen, vanuit een breder perspectief. Er worden dan bijvoorbeeld resultaten van onderzoeken bij betrokken. Als het thema al eerder aan bod is geweest merkt de leerkracht hoeveel kennis er al zit. In de onderbouw ligt de basis van de begrippen, in de bovenbouw wordt de verdieping aangebracht.”

De leerkrachten op De Odyssee zijn allemaal extra geschoold. “We volgen met het hele team cursussen en we krijgen begeleiding bij het uitwerken van de thema’s. OGO is best een uitdaging, maar het is een ontzettende leuke, creatieve en waardevolle manier van onderwijs geven!”

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.