Directie: Conny van Coesant (directeur), locatieleider Fatima Salmoun
Daltonschool
Schoolbestuur: Innoord
Locatie: Amsterdam Noord, dichtbij NDSM-werf (Tuindorp Oostzaan)
Adres: Plejadenplein 40, 1033 VL Amsterdam, https://goo.gl/maps/NGn8L4Wm6J92
Telefoonnummer: 020 6315870
Website: https://www.daltonschooldepoolster.nl/

De Poolster is een Daltonschool waar thematisch werken hoog in het vaandel staat. Ook eigenaarschap is een belangrijk onderdeel van de school, waarbij kinderen leren te werken vanuit hun eigen interesse en kunnen.

De Poolster wil het buiten naar binnen halen, en binnen naar buiten. Ze willen dus verbindingen maken met de wereld buiten de school (de wijk, NDSM-werf), zoals ze doen met het Twiskehuis (een bejaardenhuis in de buurt). De ouderen komen op de school, en de kinderen interviewen hen of organiseren activitetien in het Twiskehuis.

De Poolster heeft een stabiel team en geen tekort aan docenten. De school heeft een cultuurcoördinator. Binnen twee jaar wordt de school verbouwd en daarna willen ze graag een artist in residence, die een atelier krijgt in het schoolgebouw waar kinderen langs kunnen komen.

De Poolster heeft een leuk schoolgebouw, die ze vaak aankleden rondom hun thema’s. Er is een redelijk groot schoolplein.

Grootte:
10 groepen
Zeer gêmeleerde groep kinderen. Tegenwoordig veel kinderen met hoogopgeleide ouders, maar ook nog rasamsterdammers uit Tuindorp en kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond. Het is een leuke mengelmoes en heel gemoedelijk. Geen pittige klassen.

Schooltijden:
Continuerooster van 8.30 tot 14.15 uur.

Van half 9 tot 9 uur wordt er in de hele school door de kinderen gelezen. Het is dan de bedoeling dat het in de groepen en op de gangen stil is zodat er rustig en geconcentreerd gelezen kan worden.

Creatieve middelen:

Technieklokaal waar onze mensen gebruik van kunnen maken in overleg.
Chromebooks per tweetal kinderen.
Green screen
Stop motion camera’s
Elk kind vanaf groep 5 heeft een eigen muziekinstrument en neemt deel aan het leerorkest.

De Poolster heeft sinds 2013-2014 een leerlijn op het gebied van muziekonderwijs van groep 1 t/m 8. De groepen 1 t/m 4  werken met de methode Zing Zo. Deze methode is ontwikkeld door de muziekschool Amsterdam en wordt om de week door een vakdocent muziek en de eigen leerkracht van de groep aangeboden.

Naast een leerlijn op het gebied van muziek , is De Poolster bezig met de ontwikkeling van een tweede leerlijn op het gebied van cultuureducatie, namelijk leerlijn cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed is een breed onderwerp en omvat vele zaken en disciplines. Een voorbeeld van cultureel erfgoed is de geschiedenis van de buurt en de bredere omgeving , maar ook de gebruiken en kunstvormen die de mensen afkomstig uit verschillende culturen van de buurt met zich mee hebben gebracht. Onder begeleiding van experts op het gebied van cultuureducatie en met name cultureel erfgoed, is het de bedoeling dat deze leerlijn wordt geïntegreerd in het curriculum van de school. Het is de bedoeling dat er verbanden gelegd worden tussen de  lessen en omgeving/geschiedenis. Een concreet voorbeeld is het betrekken van de walvisvaarders, scheepsbouw en de NDSM werf bij het thema piraten of zeeën. Met het opstellen van de leerlijn gaat De Poolster van start in de onderbouw met als doel dit verder uit te rollen naar de midden en bovenbouw.

Daarnaast vindt De Poolster techniek een onderdeel van onderwijs dat bij deze tijden past. Alle leerlingen  krijgen dan ook techniekonderwijs.

Visie:
Ieder kind kan stralen, wij willen er in ons onderwijs voor zorgen dat een kind zich prettig en veilig voelt op school. Ieder kind heeft recht op een eigen plekje op onze school.

Ieder kind mag zichzelf zijn en is uniek. De eigenheid van elk kind willen we benadrukken en we zoeken naar datgene waarin ieder individueel kind sterk is en zich verder kan ontwikkelen.

Iedereen op De Poolster draagt bij aan een veilige, prettige omgeving, waarin plaats en respect is voor elk individu. Samen werken wij aan goed onderwijs, opdat iedereen zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Daarbij biedt de school de ruimte om eigen initiatieven te ontplooien. Wij werken vanuit de volgende missie: Ieder kind is een ster op De Poolster! Ieder kind kan stralen, wij willen er in ons onderwijs voor zorgen dat een kind zich prettig en veilig voelt op school. Ieder kind heeft recht op een eigen plekje op onze school. Hoe het kind ook is, welke capaciteiten en misschien beperkingen het ook heeft, wij willen als school een eigen plek voor ieder kind kunnen creëren. Ieder kind mag zichzelf zijn en is uniek. De eigenheid van elk kind willen we benadrukken en we zoeken naar datgene waarin ieder individueel kind sterk is en zich verder kan ontwikkelen. Voor onze school betekent goed onderwijs dan ook onderwijs dat een flexibel aanbod heeft en kinderen kan bieden wat ze nodig hebben. Om die reden werken wij bijvoorbeeld met niveaugroepen. Wij stellen hoge eisen aan ons onderwijs. Wij beogen optimale resultaten van de leerlingen. Ouders en kinderen mogen erop rekenen dat wij proberen uit de kinderen te halen wat er in zit! De (gemiddelde) leerlingresultaten van onze school moeten zich dan ook minimaal op het niveau bevinden dat van onze school (op basis van onze leerlingpopulatie) mag worden verwacht. De Poolster moet een plek zijn waar een prettige werksfeer heerst, door (op alle niveaus) respectvol met elkaar samen te werken. Belangrijke kernwoorden voor de school en ons onderwijs zijn:

  • fysieke en geestelijke veiligheid (voor alle betrokkenen);
  • respect voor mening, persoonlijkheid en eigendommen;
  • duidelijkheid, wij houden ons aan afspraken;
  • ruimte voor eigen initiatief;
  • belangstelling voor elkaar.
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.