Creatieve Invaldocent Lerarentekort

De Vijfde Dag

De meest creatieve oplossing voor het lerarentekort

Het lerarentekort loopt steeds verder op. Alle noodmaatregelen ten spijt, in Amsterdam verdwijnen extra veel docenten uit het basisonderwijs. De werkdruk is te hoog, gepensioneerde docenten worden niet vervangen en er zijn geen betaalbare woningen in de stad.

Lukida Onderwijs helpt steeds meer scholen met incidentele invallers: ervaren (kunst)vakdocenten die een hele groep, een hele dag, een betekenisvol en creatief lesprogramma aan kunnen bieden. Hiermee dragen wij een steentje bij aan het verminderen van het lerarentekort:

-de werkdruk van groepsleerkrachten op scholen waar wij mee samenwerken wordt lager, omdat wij ervaren freelance vakdocenten naar de scholen sturen. Onze docenten nemen de groep een hele of halve dag over, de juf of meester kan vergaderen, overleggen, de administratie doen: taken die anders tot vijf uur in de middag of de avond blijven liggen;
-een deel van onze invaldocenten vindt lesgeven zo leuk dat ze zij-instromer wordt. Deze docenten hebben vaak al meer dan honderd dagen ingevallen voordat ze aan dit traject beginnen. Dat is een flinke voorsprong op andere zij- instromers;
-voormalige basisschooldocenten komen via ons weer terug het onderwijs in, met zelf ontworpen lesprogramma’s.

Onze docenten kunnen ook gezamenlijk vanuit hun expertise 1 of 2 fte op een school invullen, verdeeld over de groepen en de week (elke groep een halve of een hele dag les van een vakdocent). Met een kundige roosterplanner en medewerking van het hele team is het dan ineens wél mogelijk om de formatie rond te krijgen. Scholen hoeven dan niet structureel één dag in de week dicht bijvoorbeeld.

Zeker omdat het lerarentekort het zwaarst gevoeld wordt op scholen waar leerlingen het basisonderwijs juist extra hard nodig hebben, is het een veel beter idee om op die vijfde dag waardevolle lessen in andere vakgebieden aan te bieden. Niemand wil een verlaging van het niveau van het onderwijs. Daarom is de beste oplossing: het inzetten van HBO en universitair geschoolde vakdocenten om les te geven in vakken die toch al meer dan 20% van de onderwijstijd innemen (zoals kunst- en cultuureducatie, wetenschap, techniek of burgerschapsvorming). Net zoals het beter is om een bevoegde gymdocent les te laten geven in gym. Hier worden de leerlingen veel wijzer van dan thuis zitten of op de opvang. Hoe meer scholen op deze manier de vijfde dag invullen, hoe lager het structurele lerarentekort zal zijn.

De kosten? Onze kosten zijn vergelijkbaar met die van een gewone basisschooldocent, zodat de begroting van een school er niet onder lijdt. Wij doen onze uiterste best om deze oplossing een verrijking te laten zijn van het basisonderwijs.

Interesse in deze oplossing? Mail Jesse Dijksman op directie@lukida.com

Kabinet komt met noodplannen tegen lerarentekort in grote steden

Het kabinet komt met noodmaatregelen om het lerarentekort in de grote steden aan te pakken. Eind januari liggen die plannen er voor Amsterdam en Den Haag, daarna volgen ook Rotterdam, Utrecht en Almere. De noodmaatregelen moeten de dagelijkse stress van scholen wegnemen, zodat scholen de ruimte krijgen om zich te richten op oplossingen voor de komende jaren, zegt minister Slob van Onderwijs.

creatieve invaldocenten
creatieve invaldocenten
creatieve invaldocent
Lukida Onderwijs Creatieve Invaldocenten Basisonderwijs Amsterdam
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.