Directie: Stefanie Lammers
Schoolbestuur: AWBR
Alles in 1-school
Locatie: Amsterdam Zeeheldenbuurt
Adres: Roggeveenstraat 14, 1013 PV Amsterdam, Link Google Maps
Telefoonnummer: 020 344 5060
Website: http://www.bredeschoolzeeheldenbuurt.nl/

Grootte:
Ongeveer 300 leerlingen.
Team bestaat, op 1 man na, geheel uit vrouwen.

De school is een mengelmoes qua kleur en niveau van de leerlingen. Ongeveer 70% van de ouders v/d kinderen is hoogopgeleid. Kinderen komen voornamelijk uit de buurt, maar er komen ook kinderen uit Noord.

Schooltijden:
Continurooster van 08.30 tot 14.00 uur

Creatieve materialen:
Overleg als dat kan voor aanvang van de lesdag met de school over de materialen die je wil gebruiken. Ze hebben niet heel veel op voorraad.

Motto:
Ontdekkend en Ondernemend Onderwijs

Visie:
Kinderen leren op De Zeeheld om met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid in de wereld te staan. We bieden onze leerlingen een rijke leer- en speelomgeving en betekenisvolle activiteiten. Deze dagen kinderen uit tot ondernemen waardoor ze hun interesses en talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Ons eigentijdse onderwijs kenmerkt zich door aandacht voor het individuele leren en ontwikkelen van kinderen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak. We bieden veel differentiatie in niveaus en gebruiken moderne lesmethoden en ICT-middelen ter verrijking en Op de Zeeheld maken we leren zichtbaar en betrekken we kinderen bij hun eigen ontwikkeling. Kinderen hebben actieve rol in de school. We zetten coöperatief leren in om kinderen met- en van elkaar te laten leren.

Leren zichbaar maken:
Zichtbaar lerende kinderen zijn meer eigenaar van hun eigen leerproces en ontwikkeling. Dit vergroot de betrokkenheid en leermotivatie van kinderen. Op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak besteden we op de Zeeheld daarom aandacht aan onderzoek van de impact van de leerkracht op de ontwikkeling van leerlingen. We onderzoeken en meten deze impact en passen inhoud en aanpak aan om de impact te vergroten. Deze manier van werken sluit aan bij onze doelstellingen van ons Ontdekkend en Ondernemend Onderwijs.

Deze werkwijze is gebaseerd op onderzoek van John Hattie, Een onderzoeker uit Nieuw Zeeland die wereldwijd onderzoek heeft gedaan naar wat werkt in de klas om eigenaarschap en betrokkenheid te vergroten waardoor kinderen gemotiveerder raken voor hun eigen ontwikkeling.

Voor meer informatie: visible-learning.org/.

Op de Zeeheld maken we het leren zichtbaar en verhogen we de impact van het onderwijs op de kinderen door het gebruik van: leerdoelen, succescriteria, coöperatieve werkvormen, feedback en de leertaal die we gebruiken.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.