Directie: Maaike Sluijter & Hanneke Meijer (adjunct)
Openbare basisschool
Schoolbestuur: Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOADA)
Locatie: Amsterdam, Plantagebuurt
Adres: Korte Lepelstraat 81, 1018 ZA Amsterdam, Link Google Maps
Telefoonnummer: 020-6229785
Website: https://www.boekmanschool.nl/

Grootte:
Klassen: 420 leerlingen verdeeld over 17 groepen.

Schooltijden
Ma/di/do/vrij: 09.00 – 15.15
Woensdag: 09.00 – 13.00

Creatieve materialen:
?

Visie:

  • Iedere leerling heeft het recht zich te ontwikkelen in een veilige omgeving op basis van wederzijds respect.
  • Vanuit zelfstandigheid en samenwerkend leren sluiten we aan op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We leren van en met elkaar. We leren de leerlingen te participeren in de huidige dynamische samenleving en zich bewust te zijn van hun rol in de maatschappij.
  • We geven de ruimte om op verschillende manieren te leren: met hoofd, hart en handen. We bieden naast kwalitatief goed onderwijs in de basisvaardigheden een breed ge├»ntegreerd aanbod.
  • Het onderzoekend leren middels projecten biedt elke leerling uitdagende mogelijkheden. Het enthousiasmeert de leerlingen, laat ze verbanden leggen, creatief, kritisch en buiten de kaders denken, hun talenten ontwikkelen en hun kennis verbreden.

Het bewegend leren heeft een belangrijke plek in ons onderwijs. We promoten een gezonde school. We hebben aandacht voor gezonde voeding, een groene omgeving, frisse lucht, bewegen en sporten.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.