Een Gezonde School is een school die integraal en structureel werkt aan een gezonde leefstijl van leerlingen en schoolpersoneel.

De Gezonde School-aanpak gaat uit van wat de school al doet op het gebied van gezondheid, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school. Het gaat er om tijd en aandacht op de meest effectieve manier in te zetten.

Centraal staan de vier Gezonde School-pijlers

  1. Gezondheidseducatie: het klassikaal aanbieden van informatie en voorlichting over de gezondheid van leerlingen. Het doel is primair collectieve preventie
  2. Fysieke en sociale omgeving: deze is gezond als de fysieke en sociale omgeving optimaal is voor leerlingen (om te leren) en voor het schoolpersoneel (om te werken)
  3. Signaleren: vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen (zoals gescheiden ouders, pesten of overgewicht) en de geïndiceerde preventieve zorg die daarop volgt (individuele leerlingenzorg)
  4. Beleid: de afspraken, regels, protocollen en de handhaving van deze regels

Bron

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.