Directeur: Frank Zopfi
IKC (integraal kindcentrum), openbare Daltonschool
Schoolbestuur: Innoord
Locatie: Amsterdam Noord, Buiksloot
Adres: Banneplein 111, 1034 DN Amsterdam, Link Google Maps
Telefoonnummer: 020 631 6842
Website: https://ikczevenzeeen.nl/het-ikc/

Grootte:
Klassen: 11
Personeelsleden:  24

Schooltijden:
Ma/di/do/vrij: 08:30 t/m 14:30
Woensdag: 08:30 t/m 12:30

Visie:
Dalton IKC Zeven Zeeën staat in een multiculturele wijk in Amsterdam Noord, de school behoort tot één van de zestien scholen van Innoord. Wij hebben een goede samenwerking met Combiwel voor kinderen, samen zorgen we voor een doorgaande lijn binnen voor-en vroegschoolse educatie (VVE).

De school is een openbare Daltonschool; wij hebben vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. Ons onderwijs heeft drie pijlers: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking,wij leren kinderen om op niveau zelfstandig te leren, te kiezen en te leven.

Wij zijn een sportactieve school en besteden veel aandacht aan gezonde voeding en beweging; er is een breed aanbod voor sport zowel binnen- als na schooltijd. De leerlingen zijn gewend aan gezonde tussendoortjes, het drinken van water en gezonde traktaties, ouders ondersteunen ons hierin.

Er wordt veel aandacht besteed aan taal- en woordenschatontwikkeling, aan talenten van kinderen, kunst- en cultuureducatie en techniek. Zij versterken ons onderwijs door middel van een uitdagend aanbod voor een brede ontwikkeling om de ontwikkelingskansen van ieder kind te vergroten.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.