Directeur: Marion Jaspers (directeur) & Miriam Lugtenberg (adjunct)
Openbare school
Schoolbestuur: AWBR
Locatie: Amsterdam West, Bos en Lommer (naast ons kantoor!)
Adres: Sara Burgerhartstraat 5, 1055 KV Amsterdam, Link Google Maps
Telefoonnummer: 020 684 1740
Website: http://www.obsmultatuli.nl/

Grootte:
Klassen: 13
Personeelsleden: 30

Schooltijden:
ma/di/do      08:30 – 14:45 uur
woe/vrij     08:30 – 12:15 uur

Creatieve middelen:
Enorme ruimte met creatieve materialen. Verf en kwasten etc.

Missie:
Onze missie is om innovatief en kwalitatief onderwijs te bieden dat aansluit bij onze wereldse populatie kinderen. Het is onze ambitie om actieve, kritische, ondernemende leerlingen te krijgen; wereldburgers die ook (21 eeuwse) vaardigheden hebben ontwikkeld die belangrijk zijn in onze snel veranderende maatschappij.

Om deze doelstelling te bereiken bieden we passend en gedifferentieerd onderwijs, dat klassikaal wordt gegeven maar vaak wordt afgewisseld met zelfstandig werken. De instructie wordt op drie niveaus gegeven zodat kinderen op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. Ook de verwerkingsoefeningen zijn op deze 3 niveaus. Hierdoor worden kinderen gemotiveerd en gestimuleerd om te leren.

We laten kinderen eigen leerdoelen stellen om zodoende eigenaar te worden van hun eigen leerproces. Deze doelen worden in een gesprek met de ouders en het kind 2 a 3 keer per jaar besproken. Ieder kind heeft zijn eigen portfoliomap waarin deze doelen vast zijn gelegd.

Naast onze basisvakken leren we kinderen ook andere competenties die zij nodig hebben om succesvol deel te nemen in de toekomstige maatschappij. Zo wordt er op onze school veel aandacht besteed aan Digitale vaardigheden, Cultuur, Muziek, Drama, Beeldende vorming, Wetenschap en Techniek, Natuur en Lichamelijke opvoeding.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.