Directie: Rik van Veldhuizen
Openbare basisschool
Schoolbestuur: Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOADA)
Locatie: Amsterdam Zuid, Rivierenbuurt
Adres: Dintelstraat 5-7, 1078 VN Amsterdam, Link Google Maps
Telefoonnummer: 020 664 1288
Website: http://www.dongeschool.nl/onze-school

Veel hoogopgeleide ouders

Grootte:
Ongeveer 430 leerlingen.

Schooltijden:
Ma/di/do/vrij: 08:30 – 12:00 en 13:15-15:00
Woe: 08:30 – 13:00

Creatieve materialen:

 • Groot, omheind schoolplein met sportvelden, klimrekken, podium en zandbak.
 • Gymzaal gelegen binnen de hekken van het schoolplein.
 • Speellokaal voor kleutergym binnen de school.
 • Schooltuintjes.
 • Chromebooks
 • Vakdocenten voor de kunstvakken: Muziek, Beeldende Vorming en Drama. Bij drama wordt gewerkt aan een klassenpodium voor ouders.

Vakdocenten voor de kunstvakken: Muziek, Beeldende Vorming en Drama. Bij Drama wordt gewerkt aan een klassenpodium voor ouders.

Cognitieve ontwikkeling:

 • Lessen op drie leerniveaus. De lestijd wordt optimaal benut doordat leerlingen op hun eigen leerniveau worden uitgedaagd.
 • Nieuwe Methode voor Taal en Spelling, uitgekozen vanwege de afstemming op het hoge leerniveau van de leerlingen.
 • Chromebooks. Het opdoen van digitale vaardigheden en het trainen van taal- en rekenvaardigheden.
 • Plusklas. Onderwijsmoment buiten de klas gericht op ontdekkend en onderzoekend leren.
 • Levelwerk. Materiaal voor leerlingen die extra uitdaging aankunnen.
 • Opmaatklas. Onderwijsmoment buiten de klas voor hen die meer ondersteuning nodig hebben.

Sociaal emotionele ontwikkeling:

 • Co√∂peratieve werkvormen – Leeractiviteiten gericht op samenwerken, gelijke inbreng, iedereen actief en talenten benutten.
 • Leerlingvolgsysteem Zien – Elk kind wordt gezien.
 • Vreedzame school – Methode waarbij vanuit een positieve inslag en van het geven van het goede voorbeeld de goede sfeer op school onderhouden wordt.