Directie: Rik van Veldhuizen
Openbare basisschool
Schoolbestuur: Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOADA)
Locatie: Amsterdam Zuid, Rivierenbuurt
Adres: Dintelstraat 5-7, 1078 VN Amsterdam, Link Google Maps
Telefoonnummer: 020 664 1288
Website: http://www.dongeschool.nl/onze-school

Veel hoogopgeleide ouders

Grootte:
Ongeveer 430 leerlingen.

Schooltijden:
Ma/di/do/vrij: 08:30 – 12:00 en 13:15-15:00
Woe: 08:30 – 13:00

Creatieve materialen:

 • Groot, omheind schoolplein met sportvelden, klimrekken, podium en zandbak.
 • Gymzaal gelegen binnen de hekken van het schoolplein.
 • Speellokaal voor kleutergym binnen de school.
 • Schooltuintjes.
 • Chromebooks
 • Vakdocenten voor de kunstvakken: Muziek, Beeldende Vorming en Drama. Bij drama wordt gewerkt aan een klassenpodium voor ouders.

Vakdocenten voor de kunstvakken: Muziek, Beeldende Vorming en Drama. Bij Drama wordt gewerkt aan een klassenpodium voor ouders.

Cognitieve ontwikkeling:

 • Lessen op drie leerniveaus. De lestijd wordt optimaal benut doordat leerlingen op hun eigen leerniveau worden uitgedaagd.
 • Nieuwe Methode voor Taal en Spelling, uitgekozen vanwege de afstemming op het hoge leerniveau van de leerlingen.
 • Chromebooks. Het opdoen van digitale vaardigheden en het trainen van taal- en rekenvaardigheden.
 • Plusklas. Onderwijsmoment buiten de klas gericht op ontdekkend en onderzoekend leren.
 • Levelwerk. Materiaal voor leerlingen die extra uitdaging aankunnen.
 • Opmaatklas. Onderwijsmoment buiten de klas voor hen die meer ondersteuning nodig hebben.

Sociaal emotionele ontwikkeling:

 • Co√∂peratieve werkvormen – Leeractiviteiten gericht op samenwerken, gelijke inbreng, iedereen actief en talenten benutten.
 • Leerlingvolgsysteem Zien – Elk kind wordt gezien.
 • Vreedzame school – Methode waarbij vanuit een positieve inslag en van het geven van het goede voorbeeld de goede sfeer op school onderhouden wordt.
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.