Lukida Onderwijs Werkdrukverlaging Basisscholen

Directeur: Annette Mensink
Vrijeschool & Brede school
Bestuur: Stichting Vrije School Amstelveen
Locatie: Amstelveen
Adres: Lindenlaan 336, 1185 NK Amstelveen. Link Google Maps
Telefoonnummer: 020 643 8556
Website: http://www.vrijeschoolparcival.nl/

Schooltijden:
Kleuterklassen 08:30 t/m 13:00

Klas 1
Maandag t/m vrijdag : 08:30 t/m 13:00
LET OP: na de kerstvakantie:
Ma/di/do: 08:30 t/m 14:45
Woensdag en vrijdag 08:30/13:00

Klas 3 t/m 6 & Instapklas
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08:30 t/m 14:45
Woensdag 08:30 t/m 13:00

Ochtendpauze: 10:45 t/m 11:00
Middagpauze: 12:45 t/m 13:15

Creatieve materialen:
Geen digibord aanwezig! Veel creatieve materialen.

Instapklas:
In augustus 2004 is gestart met de Instapklas: een klas waarin kinderen met een verstandelijke beperking een plaats wordt geboden binnen onze school. De klas bestaat uit 10 รก 12 kinderen met een eigen ZMLK-bevoegde klassenleerkracht en klassen-assistent. De Instapklas vormt een warme en duidelijke basis voor deze kinderen, maar de deur naar andere klassen staat open. Waar mogelijk vindt integratie plaats zowel van kinderen uit de Instapklas in de andere klassen als van leerlingen uit andere klassen die in de Instapklas komen helpen met bijvoorbeeld lezen of knutselen. Groepsintegratie vindt plaats tijdens speelmomenten, weekopeningen en bij het vieren van de jaarfeesten.
Het onderwijsaanbod is een combinatie van vrijeschoolonderwijs en Speciaal Onderwijs. Het aanbod van leer- en ontwikkelingsstof is toegesneden op de specifieke behoeften van deze leerlingen. Er wordt gewerkt met individuele- en groepshandelingsplannen. Voor alle ontwikkelingsgebieden zijn leerlijnen uitgezet met als doel een zo groot mogelijke ontwikkeling van de redzaamheid op lichamelijk, cognitief en sociaal-emotioneel gebied en de ontwikkeling in praktische zin. Bovendien is er een leerlijn integratie uitgezet. Vorderingen worden bijgehouden in het digitale leerlingvolgsysteem.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.