Vakgebied:

Beweeglijk leren, Wereldoriëntatie, Vitaliteit, Verbindingskunst.

Opleiding:

Werelddans, A capella zang, Drs. Europese Studies.

Hoe vul ik een invaldag in vanuit mijn expertise:

Wat:

Met verhalen, bewegingsspel en dans, liedjes, gedichten, muziek, creatieve opdrachten en coöperatief spel, zoek ik aansluiting bij de uiterlijke en innerlijke beweeglijkheid die de kinderen van nature hebben. Steeds breng ik een ‘schat’ mee die een thema inluidt, en gaan we samen ‘op reis’… door de wondere wereld van de natuur, langs landen en culturen… We begroeten de dag met een ochtendlied, werken zowel in de kring als afzonderlijk en eventueel aan een gezamenlijk project of presentatie. We sluiten af met een terugblik van achter naar voren, en een slotlied. Zo komen we op allerlei manieren letterlijk en figuurlijk in beweging, komen de kinderen thuis in hun lichaam en thuis in de wereld.

Hoe:

Een vakoverstijgende aanpak, waarbij het ene het andere ondersteunt. Zoveel mogelijk zintuigen worden gewekt. Ook werk ik met de kracht van herhaling, die al aanwezig is in muziek, ritme en rijm. Sociale aspecten evenals taal- en rekenaspecten komen spelenderwijs aan bod, en kunnen we expliciet maken. We wisselen ritmisch af tussen voordoen & meedoen, vorm & structuur, vrije expressie, samenwerking, reflectie. De energie van de klas aftastend, kijk ik telkens wat nodig en mogelijk is, en houd ik rekening met de aard en behoefte van alle individuele kinderen.

Inhoudelijk:

Als kapstok-thema volg ik het ritme van de seizoenen, de 4 elementen en groeiprocessen van de natuur. Hierbij nodig ik kinderen uit om zich in te leven, om betekenissen en samenhangen te ontdekken, en iets moois te maken ter verwerking en verdieping. Ook breng ik ambachten en multiculturele elementen in het spel. Ik kan inspelen op actuele thema’s van de klas en desgewenst reguliere onderdelen uitvoeren.

Mijn doel/ wat wil ik bij de leerlingen aan het einde van de dag bereikt hebben:

Dat de kinderen in een fijne sfeer en met levenslust de dag konden beleven. Dat ze zich ergens over hebben verwonderd en nieuwsgierig zijn. Sommigen zullen dat enthousiast uiten, anderen dragen het stilletjes in zichzelf mee. Dat ik in hun ogen kijk en deze zie stralen… Dat ze kunnen ervaren dat de wereld goed is, en dat zij er zelf helemaal mogen zijn. Samen verwonderen, beleven, herkennen en… verbinden! Dit is wat ik met beweeglijk leren beoog. De ervaring deel te zijn van een groter geheel. Door samen in beweging te komen, in een cadans, in een flow, kunnen de kinderen innerlijke rustpunten vinden, dingen op een diepere laag gaan beleven, en nieuwe verbindingen leggen.

Mijn leerdoelen:

• Ontwikkelen van de creativiteit, zelf onderzoeken en maken.
• Ontwikkelen van de expressie, zelf onderzoeken en doen.
• Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden.
• Ontwikkelen van motorische vaardigheden.
• Reflecteren op eigen werk en dat van anderen.
• Het leren presenteren van wat de leerling heeft gemaakt of ervaren.

Voorkeuren:

Groep 1/2: ☆☆☆☆☆
Groep 3/4/5: ☆☆☆☆
Groep 6/7/8: ☆☆☆