Vakgebied:

Beeldende kunst vanuit vakken als biologie en onderzoeksvragen.

Opleiding:

Rietveld academie / Audiovisueel ; Reinwardt Academie.

Hoe vul ik een invaldag in vanuit mijn expertise:

Korte kennismaking en daarna hoe ik samen met de kinderen aan de hand van mijn dagprogramma de dag ga samenstellen. Meestal een inleiding van het onderwerp of thema met tussendoor en daarna vragen over het onderwerp. Materiaal verzamelen. Hierna volgen 2 opdrachten die ze samen of individueel kunnen uitvoeren. Daarna de kinderen individueel begeleiden met de opdracht. Dit houd in: Opstarten, motiveren, verschillende manieren van kijken bijbrengen, etc. Als laatste een presentatie voor de klas van het gemaakte werk.

Mijn doel/ wat wil ik bij de leerlingen aan het einde van de dag bereikt hebben:

Dat de kinderen een speelse, creatieve, interessante en leuke dag hebben waar ze leren op verschillende manieren naar hun directe omgeving te kijken en die te onderzoeken. Ook het vertrouwen in iets kunnen maken meegeven, terwijl ze dat soms in eerste instantie niet wilden, begrepen of zogenaamd niet kunnen. Een uitdaging met een kleine overwinning. Met meestal een prachtig resultaat waar ze trots op zijn.

Mijn leerdoelen:

• Ontwikkelen van de creativiteit, zelf onderzoeken en maken.
• Ontwikkelen van de expressie, zelf onderzoeken en doen.
• Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden.
• Ontwikkelen van motorische vaardigheden.
• Reflecteren op eigen werk en dat van anderen.
• Het leren presenteren van wat de leerling heeft gemaakt of ervaren.

Voorkeuren:

Groep 1/2: ☆☆☆
Groep 3/4/5: ☆☆☆☆☆
Groep 6/7/8: ☆☆☆☆

Bekijk hier mijn autonome werk:

www.arjenlancel.nl

"Leren op een speelse, onderzoekende en creatieve wijze met direct resultaat. Mooi is als je aan het eind van de dag blije en trotse gezichten ziet. Het beste herinner ik mij van de basisschool de creatieve projectlessen waardoor ik totaal door in beslag genomen werd."

Arjen Lancel