Vakgebied:

Taal & linguïstiek.

Opleiding:

Algemene Literatuurwetenschap & jaren ervaring/ontwikkeling als linguïst & docent.

Hoe vul ik een invaldag in vanuit mijn expertise:

Beginnen met praten over lezen en schrijven en ervaringen hiermee (leuk/niet leuk, waarom wel/niet). Dan een voorbeeld geven van een korte tekst of verhaal (afhankelijk van de groep en of ze al kunnen lezen en schrijven). Dan in korte blokken verhalen maken: kleintjes met mini-tekeningen op een storyboard, groteren gaan schrijven. Bv: eerste blok maakt iedereen een begin, tweede blok maakt iedereen het einde, derde blok maakt iedereen het midden. Tussendoor bespreken we de stappen steeds en bedenken we samen mogelijkheden. Achteraf neem ik het werk in om voor de vaste docent achter te laten, deze mag het dan meegeven en zo gewenst beoordelen; dit geef ik bij de start aan om te stimuleren dat iedereen ook echt meedoet.

Mijn doel/ wat wil ik bij de leerlingen aan het einde van de dag bereikt hebben:

Het besef/gevoel dat verhalen maken/schrijven/creatief denken voor iedereen mogelijk is, gehele persoonlijke vrijheid geeft en leuk en leerzaam kan zijn.

Mijn leerdoelen:

• Ontwikkelen van de creativiteit, zelf onderzoeken en maken.
• Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden.
• Reflecteren op eigen werk en dat van anderen.
• Het leren presenteren van wat de leerling heeft gemaakt of ervaren.

Voorkeuren:

Groep 1/2: ☆☆
Groep 3/4/5: ☆☆☆☆
Groep 6/7/8: ☆☆☆☆☆

"Spraak vervliegt, schrift verblijft: Verba volant, scripta manent."

Romeins spreekwoord