Vakgebied:

Dans, Vrijeschoolpedagogie.

Opleiding:

Propedeuse Docent Dans, 3e jaars Vrijeschoolpabo.

Hoe vul ik een invaldag in vanuit mijn expertise:

Ik speel in op de vraag vanuit de leerkracht en de klas. Ik zou een programma kunnen ontwerpen rondom dans, maar ook in andere kunstgebieden, dat ik dan -desgevraagd- verweef met de gangbare routine en het ritme van de klas. Op de dag zelf probeer ik vanuit de vrijeschoolpedagogie waar te nemen wat de kinderen nodig hebben, van mij vragen, en daar extra aandacht aan te geven.  

Mijn doel/ wat wil ik bij de leerlingen aan het einde van de dag bereikt hebben:

Het zou mooi zijn als de leerlingen zich aan het einde van de dag allemaal gezien hebben gevoeld. Door elkaar en door mij. Dat ze kunstzinnig bezig zijn geweest en gevoeld hebben dat ze mochten proberen, dat het daarom gaat. Alleen via proberen kom je tot leren. En als je probeert, is het al goed, ongeacht het resultaat.

Mijn leerdoelen:

• Ontwikkelen van de creativiteit, zelf onderzoeken en maken.
• Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden.
• Ontwikkelen van motorische vaardigheden.
• Reflecteren op eigen werk en dat van anderen.

Ik heb interesse om in het speciaal onderwijs les te geven.

Voorkeuren:

Groep 1/2: ☆☆☆☆☆
Groep 3/4/5: ☆☆☆☆
Groep 6/7/8: ☆☆☆☆☆

Ik ben Woensdagen en Vrijdagen niet beschikbaar.

"Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van het vuur."

Plutarchus