Creatieve Invaldocent
Vakgebied:

Theater, Film, Muziek.

Opleiding:

Particuliere Acteurstraining.

Hoe vul ik een invaldag in vanuit mijn expertise:

Ik stimuleer kinderen in mijn programma(s) in zelfstandigheid, creatieve samenwerking en oplossingsgericht denken. Met adequate sturing en vrije werkvormen geïnspireerd door mijn ervaring in theater, filmmaken en musiceren probeer ik kinderen te laten zien waarin, waarom en vooral hoe ze zelf hun creativiteit en vindingrijkheid kunnen vergroten. Mijn lessen in storytelling, drama en muziek hebben de natuurlijke aanleg en potentie van ieder kind als uitgangspunt.

Mijn doel/ wat wil ik bij de leerlingen aan het einde van de dag bereikt hebben:

Ik wil aan het eind bij de kinderen bereikt hebben dat ze zijn uitgedaagd en vermaakt.

Mijn leerdoelen:

• Ontwikkelen van de creativiteit, zelf onderzoeken en maken.
• Ontwikkelen van de expressie, zelf onderzoeken en doen.
• Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden.
• Reflecteren op eigen werk en dat van anderen.
• Het leren presenteren van wat de leerling heeft gemaakt of ervaren.

Voorkeuren:

Groep 1/2: ☆☆☆
Groep 3/4/5: ☆☆☆☆☆
Groep 6/7/8: ☆☆☆☆☆

Bekijk hier mijn autonome werk:

Mike Wijdenbosch

"Het doel der opvoeding is: elk kind te helpen worden wat het is."

Kees Boeke