Doen weinig met creativiteit. Werken heel gestructureerd.

Directie: Alice Jorigas
Katholieke school
Schoolbestuur: ASKO
Locatie: Landsmeer
Adres: De Gouwe 21, 1121 GC Landsmeer, https://goo.gl/maps/38bHAC5TQw62
Telefoonnummer: 020 482 1581
Website: https://www.askoscholen.nl/scholen/St.Augustinus/Paginas/default.aspx

Grootte:
Klassen: 9
Personeelsleden: 17

Schooltijden:
Ma/di/do: 08.30 – 15:00 uur
woe/vrij: 08.30 – 12.30 uur

Visie:

  • ​​​​​​’Natuurlijk’ leren is een knipoog naar het onderwijskundige concept ‘natuurlijk leren’ en betekent voor St. Augustinus vooral vanuit nieuwsgierigheid onderzoekend leren. Binnen het cultuur-educatieve onderwijs op onze school scheppen we een uitdagende leeromgeving. Vanuit het werken met thema’s worden en blijven leerlingen gemotiveerd en uitgedaagd.
  • ’Natuurlijk’ leren is de natuur binnen halen en er op uit trekken.
  • Natuurlijk is de school ook een leergemeenschap waarin we vreedzaam met elkaar willen omgaan. Met het programma ‘Vreedzame School’ werken we op een bewuster niveau aan een veilige leeromgeving.
  • Vanuit onze identiteit geven wij invulling aan de natuurlijke cyclus van katholieke feesten en sluiten we aan bij interreligieuze thema’s.
  • Natuurlijk is kennisverwerving essentieel; ons streven is ieders potentieel naar boven te halen.​

​​Thematisch werken

Het schooljaar wordt opgedeeld in vijf periodes waarbinnen een schoolbreed gedragen thema centraal staat. Naast de dagelijkse, gestructureerde lessen uit de methodes, worden thematische onderwerpen ingezet binnen de verschillende vakgebieden. Waar mogelijk worden de thematische onderwerpen op maat binnen de methodische lessen geïntegreerd. De thema’s zijn schoolbreed gedragen, maar binnen iedere groep worden door leerkrachten en kinderen persoonlijke accenten gelegd en worden toepasselijke excursies of activiteiten binnen de school georganiseerd.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.