Directie: Judith van Sambeek
Openbare basisschool
Schoolbestuur: OOadA
Locatie: Amsterdam, De Jordaan
Adres: Anjeliersstraat 153-157, 1015 NG Amsterdam, Link Google Maps
Westerstraat 297, 1015 MH Amsterdam, Link Google Maps
Website: http://www.theothijssenschoolamsterdam.nl/
Telefoonnummer: Anjelier: 020 6266674, Westerstraat: 020 6242400

De Theo Thijssenschool heeft twee locaties, de Anjeliersstraat en de Westerstraat. Op de Westerstraat zit groep 1-6, op de Anjeliersstraat alle groepen.

Let op! De lestijden van de locaties verschillen.

Anjeliersstraat 153-157 ma/di/do/vrij
Groep 1-4:            08:45 – 12:00 uur        12:45 – 15:00 uur
Groep 5-8:           08:45 – 12:30 uur        13:15 – 15:00 uur
Woensdag:          08:45 – 12:45 uur

Westerstraat 297 ma/di/do/vrij
Groep 1-6            08:35 – 12:00 uur        12:45 – 14:50 uur
Woensdag:         08.35 – 12.35 uur

Grootte:

De TT-school is een grote school, met 22 klassen en ongeveer 550 leerlingen. Dit maakt het makkelijker voor ze om groepen zonder docent over andere groepen te verdelen, maar dit doen ze liever niet. De school is weer wat aan het krimpen.

Wat leerlingen betreft is het een mix, maar sommigen kunnen best mondig zijn (het blijft de Jordaan).

Het is een populaire school onder docenten, ze staan goed bekend en hebben weinig problemen met het vullen van vacatures.

Het merendeel van de ouders is hoogopgeleid en doen veel met cultuur. In maart 2018 hebben ze bijvoorbeeld een kunstweek georganiseerd waarbij ouders workshops gaven aan kinderen, veelal creatief. Was een groot succes, zowel onder de ouders als onder de leerlingen.

Ze zijn bezig met het opzetten van een cultuurbeleid voor de komende 4 jaar. Ze willen de kunstjuf terug voor de klas. Ze zijn bijvoorbeeld aan het kijken of ze een kunstjuf één uur de ene helft van een klas kunstles kan laten geven, en het volgende uur de andere helft van de klas. Zo heeft de eigen docent meer tijd voor de leerlingen en kan ze een uur extra aandacht aan ze besteden.

Creatieve materialen:

  • 5 Chromebooks per klas. Het is niet mogelijk om meer Chromebooks uit de andere klassen te halen.
  • In de kleuterklas zijn er 2 iPads.
  • Een goedgevulde voorraadkast met creatieve materialen

Visie:
De Theo Thijssenschool is een school waar kinderen, ouders en leerkrachten graag komen. Waar leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen en waar hun cognitieve en sociaal-emotionele mogelijkheden optimaal worden ontwikkeld. Wij dragen met elkaar actief bij aan onze multiculturele samenleving. We leren de kinderen respect te hebben voor elkaar en positief om te gaan met verschillen in kleur, etniciteit, religie, opvattingen, sekse en seksuele geaardheid. Wij bereiden kinderen voor op de toekomst en werken samen aan vaardigheden die deze tijd en de toekomst van ze zal vragen. En omdat je als mens nooit klaar bent met leren, willen wij kinderen graag laten ervaren dat leren leuk kan zijn.

De kleuters in de heterogene groep 1-2 krijgen thematisch les. Vanaf groep 3 krijgen kinderen in een homogene basisgroep (één leerjaar samen) les in de basisvakken. We gebruiken hiervoor methodes voor technisch en begrijpend lezen, taal, spelling en rekenen. En natuurlijk hoort ook gym hierbij.

Drie middagen in de week wisselen we twee basisgroepen met elkaar uit om thematisch te werken in de heterogene projectgroepen. Groep 3 wisselt uit met groep 4, groep 5 wisselt uit met groep 6, en groep 7 wisselt uit met groep 8. In deze middagen worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en cultuur in samenhang aangeboden in projecten. Onderzoekend leren, kritisch denken en leren van elkaar staan daarbij centraal.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.