De tarieven

Lukida is de schakeling tussen scholen en (vak)docenten

Ons Aanbod

Als u een aanvraag doet voor een Normale dag, dan komt onze Lukida docent van 8.00 tot dat de leerlingen naar huis zijn en het lokaal netjes is achtergelaten lesgeven. Een ‘Normale dag’ voor een Lukida docent, betekent dat het eigen lesprogramma vanuit de eigen expertise gegeven zal worden.

Als u een aanvraag doet voor Regulier+ dag, dan komt een Lukida docent van 8.00 tot dat de leerlingen naar huis zijn en het lokaal netjes is achtergelaten lesgeven.

Een ‘Regulier+ dag’ voor een Lukida docent, betekent dat het het regulier lesprogramma van de klas zal geven en in de middag de eigen expertise les zal geven. Regulier+ docenten bij Lukida, hebben allemaal een achtergrond met onderwijs of heel veel ervaring. Denk hierbij aan de pabo (zowel studerend als afgestudeert), tweedegraads bevoegdheid, andere papieren om aan te tonen dat de docent over de kwaliteiten van een professional voldoet. Wij screenen dit zorgvuldig.

Als u een aanvraag doet voor een Langdurige klus, dan komt onze Lukida docent van 8.00 tot dat de leerlingen naar huis zijn en het lokaal netjes is achtergelaten lesgeven.

Een ‘Langdurige klus’ voor een Lukida docent, betekent dat een Lukida docent voor meerdere weken bij u op school lessen komt verzorgen. Dit kan zowel op dezelfde groep zijn als op verschillende groepen. Hier zal van tevoren altijd contact over zijn met het kantoor van Lukida om te kijken naar de planning en de mogelijkheden.

Als u een aanvraag doet voor een Specifieke klus, dan komt onze Lukida docent van 8.00 tot dat de leerlingen naar huis zijn en het lokaal netjes is achtergelaten lesgeven. Een ‘Specifieke klus’ voor een Lukida docent, betekent dat het eigen lesprogramma vanuit de eigen expertise gegeven zal worden, maar wel op maat gemaakt voor u als school. Mocht u dus met een specifiek thema iets willen, kan onze docent dit op maat voor u maken. Dit kan zowel op dezelfde groep zijn als op verschillende groepen. Hier zal van tevoren altijd contact over zijn met het kantoor van Lukida om te kijken naar de planning en de mogelijkheden

De Tarieven

Voordat Lukida invaldocenten levert bij u op school komen we graag bij u langs voor een kennismaking. Iedere school is namelijk anders en tevens vindt Lukida het belangrijk om heldere verwachtingen te schetsen omtrent de diensten die wij bieden.

We hanteren een eenmalig starttarief van 200 euro inclusief btw wat in rekening wordt gebracht ten behoeve van het gebruik van de diensten van Lukida op het gebied van ons softwaresysteem en administratieve handelingen. Daarnaast heeft u gelijk recht op de snelle service die wij bieden per whatsapp (bereikbaar 7 dagen per week van 07.00 tot 23.00 uur in de avond). Daarnaast komen we bij u op school voor een intakegesprek waarin de volgende zaken worden besproken:

– het profiel van de school (visie en identiteit, het soort onderwijs wat wordt geboden, leerlingenpopulatie en bijzonderheden)

– vragen op het gebied van het lerarentekort, gaten in het curriculum wat betreft kunst- en cultuuronderwijs

– uitleg van tarieven en werkwijze Lukida via whatsapp

– en hoe wij de school kunnen helpen met onze invaldiensten

Als u een aanvraag doet voor een halve dag, komt onze Lukida docent van 8.00 tot 13.00 lesgeven of na 12.00 tot dat de school uit is.

Korte lesdag: een lesdag waarbij de lesdag vóór of óp 13:00 uur afgerond is.

Een factuur bestaat uit twee onderdelen:

1 – De kosten voor de invaller:
Optie 1: 160 euro voor een korte lesdag*
Optie 2: 215 euro voor een korte lesdag met Regulier+*

2 – De kosten voor de bemiddeling
75 euro excl. BTW (90,75 euro incl. BTW).

*De Last Minute Bonus wordt toegepast wanneer een klus minder dan 24 uur voor de start van de dag is toegekend aan een invaldocent. Dit betreft een bonus van 25 euro. 

Een normale lesdag: een lesdag waarbij de lesdag ná 13:01 is afgerond.

Een factuur bestaat uit twee onderdelen:

1 – De kosten voor de invaller:
Optie 1: 215 euro voor een normale lesdag*
Optie 2: 270 euro voor een normale lesdag met Regulier+*

2 – De kosten voor de bemiddeling
75 euro excl. BTW (90,75 euro incl. BTW).

Een gewone dag kost dus meestal 305,75 euro.

*De Last Minute Bonus wordt toegepast wanneer een klus minder dan 24 uur voor de start van de dag is toegekend aan een invaldocent. Dit betreft een bonus van 25 euro.