Creatief onderwijs

Het belang van kunstzinnige oriëntatie

notebook, hand, pen-2178656.jpg

Het lerarentekort

Het lerarentekort en corona-achterstanden maakt dat scholen de prioriteit moeten leggen bij de reguliere vakken. Kunstonderwijs komt hierdoor vaak in de verdrukking. Lukida neemt graag die zorg weg bij directeuren en leerkrachten. Door kunstenaars en zelfstandigen met een mooi vak (dat kan ook een fietsenmaker zijn of een Egyptoloog of advocate), met een passie voor lesgeven in te zetten als vakdocent hoeft de klas niet naar huis worden gestuurd en bezorgen we de klas een waardevolle dag. Dat we kunstenaars en creatieven hierdoor aan inkomsten helpen is niet alleen mooi meegenomen, maar draagt er ook aan bij dat veel bevlogen zelfstandigen lesgeven gaan zien als een waardevolle aanvulling op hun vak.

Waardevolle lesdagen

Onze docenten nemen de groepen voor één dag mee in hun eigen expertise. De leerlingen leren iets nieuws van een vakman/-vrouw, waar ze anders niet zo gauw mee in contact zouden komen. Ze krijgen daarmee de kans om andere aspecten van zichzelf te ontdekken, in aanraking te komen met talenten en vaardigheden als samenwerken, het leggen van verbanden en bedenken van creatieve oplossingen. Maken, ontwikkelen van talenten en vaardigheden, leren door te doen en ervaren staan bij ons centraal. Dit alles doen we vanuit specialisme of expertise. Onze docenten zijn bevlogen en bekwame vakmensen, die zichzelf willen blijven ontwikkelen. Bij Lukida stimuleren we onze creatieve docenten te werken vanuit de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie en het creatief proces waarbij oriënteren, onderzoeken, vormgeven en evalueren centraal staat.