Catharinaschool

Directie: ​Roger Baggen​​​ (tot eind schooljaar 2017-2018)
Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs. Alles in 1-school.
Schoolbestuur: ASKO
Locatie: Amsterdam Zuid, Rijnbuurt. Link Google Maps
Adres: Vechtstraat 88, 1079 JN Amsterdam
Telefoonnummer:  020 644 5066
Website: https://www.askoscholen.nl/scholen/catharinaschool/Paginas/default.aspx

Grootte:
9 groepen.

Schooltijden:
Continurooster  8.30 uur tot 14.00

Visie:
​​​​Op de Catharinaschool hebben we betekenisvolle, uitdagende lessen en een uitdagende omgeving, zodat er actieve leerlingen en leerkrachten in onze school zijn. Door het benutten van talenten leren wij met en van elkaar. Iedereen die op de Catharinaschool werkt is verantwoordelijk en zelfsturend. Je mag zijn wie je bent. Dat is het startpunt van de ontwikkeling.

​Op de Catharinaschool geven wij ruime aandacht aan de basisvaardigheden (rekenen, taal, lezen), waarbij wij hoge verwachtingen van onze leerlingen hebben. Wij staan borg voor een goed en veilig schoolklimaat. Om aan te kunnen sluiten bij het niveau van onze leerlingen, kijken wij voortdurend naar de resultaten van ons onderwijs en gebruiken deze gegevens om te evalueren en te verbeteren.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.