Directie: Liny Demandt (directeur), Marit de Graaff, Sterre van der Zwam
Openbare montessorischool
Bestuur: Stichting Openbare Basisscholen Westelijke Tuinsteden
Locatie: Amsterdam Osdorp
Google Maps: https://goo.gl/maps/7sVGBZFdhGn
Telefoonnummer: 020-619 09 14
Website: http://www.osdorpsemontessorischool.nl/

Grootte:
De school telt ongeveer 300 leerlingen in 13 klassen.

Allochtone en blanke kinderen door elkaar heen. Mengsel van kinderen uit armere wijken en rijkere wijken.

Veel pittige klassen.

Schooltijden:
Ma/di/do/vrij: 8.45 – 15.00 uur
Woe: 8.45 – 12.00 uur

Creatieve materialen:
Vaste BeVo-docent, muziekdocent, theaterdocent. Mooi schoolgebouw, veel kunst.

Volledig BeVo-lokaal, van tevoren aanvragen of onze docenten daar gebruik van mogen maken. Van tevoren aanvragen wat voor creatieve materialen onze docenten willen gebruiken.

Visie op cultuur en natuur:
In de hele school voeren we een muziekleerlijn in samenwerking met Muziekschool Amsterdam. In groep 1 en 2 begint Zing Zo, in groep 4/5 komt er ritme bij het zingen, in groep 5/6 orienteren kinderen zich bovendien op popinstrumenten met PopZo, in groep 7 wordt dat serieuzer en groep 8 eindigt met een musical. In alle klassen wordt veel gezongen.

Elk jaar doen we met de hele school mee aan een cultuurproject . Dit jaar maken de kinderen zelf kunstwerken, die ze tentoonstellen en verkopen op de bazaar van 2 april, voor een goed doel.

Alle klassen gaan naar een theatervoorstelling in de Meervaart en naar een museum (Stedelijk museum, Van Gogh Museum, Rijksmuseum, Verzetsmuseum, Naturalis). Groep 8 neemt bovendien deel aan de Kunstschooldag.

De onderbouw gaat naar Artis en naar de een natuurles in de Wiedijktuin.

Aan het eind van het jaar houden we een creatieve ochtend: leerkrachten bieden in hun klassen verschillende creatieve activiteiten aan en de kinderen kunnen kiezen aan welke ze deelnemen. Oudere kinderen helpen de jongere kinderen daarbij.

Daarnaast gaan de kinderen vanaf groep 3, één keer in de 14 dagen  naar handvaardigheidles, om de verschillende technieken te leren.

In groep 6 gaan de kinderen vanaf februari met de bus naar een schooltuincomplex. Daar krijgen ze informatie over planten, hoe die groeien en bloeien en wat je daar allemaal voor moet doen. Vanaf april passen ze die kennis toe in hun eigen tuintje. De lessen lopen tot in het najaar.

Vier keer per jaar, meestal vóór een vakantie, treden kinderen van 4 klassen op voor de andere kinderen van de school. De kinderen laten aan elkaar zien wat ze kunnen en krijgen plezier in het optreden voor anderen.

Tijdens de Kinderboekenweek zijn er extra circuitlessen over het thema van de Kinderboekenweek.

Gebruikte methodes:
Kleuters: Montessorimaterialen, LOGO 3000, Leeskast
Taal: Taal Doen!
Lezen: Veilig Leren Lezen, Station Zuid, Nieuwsbegrip
Rekenen: Montessori rekenmateriaal, Met Sprongen Vooruit
Zaakvakken: DaVinci
Technisch schrijven: Pennenstreken

Schoolregels:
De Montessorischool is een plek voor ons allemaal en daarom is het van belang dat we samen afspraken maken. Deze afspraken gelden voor iedereen in en om het schoolgebouw. De regels zijn samen met de kinderen bedacht.

 • In school ben ik rustig
 • Ik stoor niet
 • Ik luister naar volwassenen
 • We zijn zuinig op de spullen van onszelf en van een ander
 • We zorgen met elkaar dat het in en om school netjes blijft
 • We houden rekening met elkaar
 • We zijn aardig voor elkaar
 • Problemen lossen we op door te praten

Eten, drinken en verjaardagstractatie:
We stimuleren gezond eten en drinken op school. Op school snoepen we niet. We doen mee aan het Schoolgruitenproject met de groepen 3 en 4.

 • Ochtendhapje: 1 stuk fruit of 1 boterham en water
 • Lunch: brood en water, melk of ongezoet drinken
 • Jarige kinderen trakteren 1 klein cadeautje of 1 kleine eetbare traktatie.

Verkeersveiligheid:

 • Het is belangrijk voor kinderen om te leren deelnemen aan het verkeer. Dit doen zij door lopend of op de fiets naar school te gaan.
 • Op het schoolplein en de stoep voor de school lopen we naast de fiets.
 • Kinderen en ouders van de midden- en bovenbouw lopen via de houten trap naar de klas
 • Komt u toch met de auto, zorg dan dat u uw kinderen veilig ophaalt en wegbrengt, door in de vakken te parkeren!

Andere afspraken:

 • Kinderen en ouders van de midden- en bovenbouw lopen via de houten trap naar de klas.
 • Iedereen doet mee aan gym en andere activiteiten onder schooltijd. Als dit onmogelijk is om gezondheidsredenen, dan geeft de ouder/verzorger een briefje mee voor de leerkracht
 • De kinderen krijgen van school een gymtas en brengen zelf een T-shirt, korte broek of legging tot aan de knie en gymschoenen mee. Zonder gymspullen kan er niet worden gegymd.
 • Kinderen van groep 1 t/m 4 worden gebracht en gehaald, tenzij ouders schriftelijk toestemming geven dat ze alleen naar huis mogen
 • Kinderen van groep 5 t/m 8 gaan in het kader van de zelfredzaamheid zelf naar de klas
 • Waardevolle spullen en eigen speelgoed kunnen beter thuis blijven. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies
 • Mobiele telefoons zijn niet nodig op school. We hebben een vaste telefoon als er gebeld moet worden. Dus, we zien ze niet en ze staan uit.
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.