Directie: Carin Dijkzeul (directrice) & Sophie Hermanussen (Adjunct + contactpersoon)
Openbare school + Brede school
Schoolbestuur: OOadA
Locatie: Amsterdam Oost (De Pijp), ongeveer naast Sarphatipark
Adres: Tweede Jan van der Heijdenstraat 75-77, 1074 XR Amsterdam, Link Google Maps
Telefoonnummer: 020 664 8670
Website: http://www.janvanderheijdenhuis.nl/

Sophie waardeert het zeer als invallers contact opnemen over hun invallessen.

Grootte:
Klassen: 7
Personeels leden: 15

Schooltijden:
Maandag t/m vrijdag:
8.30 uur – 14.00 uur

Creatieve materialen:
?

Visie:
De Springstok is een school voor talentontwikkeling. ‘Ruimte voor talent’ is de missie van De Springstok, maar geldt ook voor de hele brede school.

Dat vertaalt zich in het leerstofaanbod, het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten en in de zorg en begeleiding. We zetten alle kinderen in hun kracht, versterken hun talenten op welk gebied dan ook en geven extra ondersteuning op de gebieden waarop een kind die nodig heeft. Talentontwikkeling zit in de grondhouding van de leerkrachten, komt terug in thema’s en bij de naschoolse activiteiten.

Uiteraard spelen ook de zogenaamde ’21st Century Skills’ een essentiële rol op De Springstok: we willen onze leerlingen opvoeden tot kritisch, maar ook creatief denkende mensen. We zetten onder andere in op de vaardigheden discussiëren en debatteren, maar ook op samenwerken, presenteren en onderzoekend leren. We willen de kinderen door onderzoeksvragen bewust maken van de wereld om hen heen. Niet alleen in onze Plusgroep, ‘De Ruimte’ (waar de onderzoeksvragen een centrale rol spelen), maar ook in de klassen als onderdeel van ons aanbod in wetenschap & technologie.

In de ochtend is er aandacht voor vakken als rekenen, taal (Engels vanaf groep 7), schrijven en (technisch en begrijpend) lezen. In de middag staan wereldoriëntatie (aardijkskunde, geschiedenis en natuur)  en beeldende vorming op het programma. Een techniekcoördinator zorgt ervoor dat ook lessen in wetenschap en technologie worden aangeboden.

In de groepen 4 t/m 8 wordt er één keer per week een creatieve club georganiseerd, door leerkrachten en externen (bijvoorbeeld een dansdocent). De kinderen kunnen zich inschrijven voor deze clubs en volgen deze gedurende een periode van zes tot acht weken. Zo ontwikkelen de kinderen hun talenten nog verder of ontdekken ze tijdens een club nieuwe talenten.

Extra ondersteuning en uitdaging

Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften is er op De Springstok ‘De Regenbooggroep’. In deze groep krijgen kinderen de kans om hun kwaliteiten tot een optimale ontwikkeling te laten komen, in een kleine groep en in een rustige omgeving. De ondersteuning in de Regenbooggroep is zowel mogelijk op cognitief (bijvoorbeeld taal of rekenen), als op sociaal-emotioneel gebied (gedrag of werkhouding). De kinderen worden een of meerdere ochtenden begeleid voor een gespecialiseerde leerkracht en/of een leerkrachtondersteuner.

Naast de Regenbooggroep hebben we ook een plek voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, ‘De Ruimte’. Deze groep is er een keer per week, begeleid door een leerkracht zich heeft  gespecialiseerd in meer- en hoogbegaafdheid. In de Ruimte stimuleren we een onderzoekende houding bij kinderen. De kinderen stellen onderzoeksvragen en verdiepen zich in deze vragen. Ze werken aan projecten en krijgen opdrachten mee voor in de klas.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.