Lukida Onderwijs Werkdrukverlaging Basisscholen

Directie:  Minneke Wiewel
Openbare school & Gezonde school
Schoolbestuur: Openbaar Onderwijs Innoord
Locatie: Amsterdam Noord, Disteldorp
Adres: Chrysantenstraat 28, 1031 HT Amsterdam, Link Google Maps
Telefoonnummer: 020 630 4770
Website: http://www.obsoverhoeks.nl/

Grootte:
185 leerlingen.
Personeelsleden: 17

Pittige klassen! In de midden- en bovenbouw zit een groot aantal zorgleerlingen.

  • techniek
  • ICT
  • geestelijke stromingen
  • sociale, emotionele ontwikkeling
  • Werken met Snappet

Schooltijden:
Continue rooster
maandag t/m vrijdag: 08:30 t/m 14:00

Visie:
Ieder kind heeft een talent en èlk talent is even belangrijk. Ongeacht afkomst, cultuur, IQ, opvoeding of geloof. Het is de kunst dat talent te vinden en tot bloei te laten komen. En dat talent te versterken. Dat schept zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfbewustzijn. En dat positieve zelfbeeld zorgt later voor actieve wereldburgers die volwaardig meedoen in de maatschappij.

Missie:
Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Lezen,Taal en Rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.