Directie: Danielle Maas
Katholieke basisschool & Brede school
Schoolbestuur: ASKO Scholen
Locatie: Amsterdam West, Bos en Lommer (vlakbij ons kantoor!)
Adres: Gibraltarstraat 61, 1055 EK Amsterdam, Link Google Maps
Adres: Van Gentstraat 16A, 1055 NJ Amsterdam, Link Google Maps
Telefoonnummer: 020 682 2270
Website: https://www.askoscholen.nl/scholen/boomgaard/Paginas/default.aspx

Schooltijden:
Gibraltarstraat:
Ma/di/do/vrij: 08:30 t/m 12:00 & 13:00 t/m 15:00 uur
Woe: 08:30 t/m 12:00 uur

Van Gentstraat:
Ma/di/do/vrij: 08:20 t/m 11:50 & 12:50 t/m 14:50 uur
Woe: 08:20 t/m 11:50 uur

Om ervoor te zorgen dat de lessen op tijd kunnen beginnen, gaan de deuren op de van Gentstraat 5 minuten van te voren open. Op de Gibraltarstraat is dit 10 minuten. Van de kinderen wordt verwacht dat ze dan naar binnen gaan. Ze hangen hun jas op en gaan rustig het lokaal in. Om 8.30 en 13.00 uur gaat de deur van de klas dicht en dan begint de les. De kinderen uit groep 1/2 worden door hun ouders naar binnen gebracht tot in de klas. De ouders van groep 3 en 4 brengen hun kinderen tot aan de klas en nemen daar afscheid. Op maandag en vrijdag is er tot 8.30 uur inloop in groep 3. Alle andere leerlingen gaan zelfstandig naar de klas.

IPC:
Op de Boomgaard werken we met IPC. Dit is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4 tot 12 jaar gericht op creatieve en zaakvakken. In de middag werken de groepen 3 t/m 8 met IPC. Dit houdt in dat er gedurende een periode van 5 tot 8 weken een thema centraal staat waarin verschillende zaakvakken behandeld worden. Zo worden er in verschillende thema’s de vakken aardrijkskunde, natuur, geschiedenis aangeboden, maar ook techniek, ICT, mens en maatschappij en internationalisering. De vakken muziek en beweging komen ook soms aan bod binnen de thema’s, maar er wordt ook nog lesgegeven door een vakdocent. De vakken taal-, reken- en/of leesactiviteiten kunnen wel geïntegreerd worden. 

Visie:
De Boomgaard  is een levendige en actieve school in een authentiek gedeelte van de wijk Bos & Lommer. We bieden een veilige omgeving met een persoonlijke en ontspannen sfeer.​ Als team werken we enthousiast aan onze missie:
Basisschool De Boomgaard, daar kom je tot bloei!
Wij geloven dat kinderen tot bloei komen als ze hun talenten kunnen ontdekken en inzetten. Ook wordt ieder kind werkelijk gezien en maken we het onderwijs betekenisvol. Op deze mani​er gaat iedereen, kinderen, leerkrachten en ouders, met plezier naar school en dat zie je terug aan de leerprestaties en de betrokkenheid.​

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.