Directie: Trix Derriks (directeur) & Astrid van Dijk (adjunct)
Openbare basisschool
Schoolbestuur: ABSA Scholengroep
Locatie: Amsterdam Zeeburg
Adres: Oostelijke Handelskade 6, 1019 BM Amsterdam, Link Google Maps
Telefoonnummer: 020 – 419 52 42
Website: http://www.basisschoolpiethein.nl/home.html

Schooltijden:
Ma/di/do/vrij: 8:45 – 15:00 uur
Woe: 8:45 – 12:30 uur

Creatieve materialen:
Vakleerkrachten voor zang, dans, drama en podiumkunsten.

Visie:
Basisschool Piet Hein is er voor ieder kind, ongeacht geloof en socio-culturele achtergrond. Onze school is een representatieve afspiegeling van de buurt en een omgeving waar elk kind zich prettig, veilig en gezien kan voelen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen naar vermogen kennis en vaardigheden verwerven en opgroeien tot stabiele en sociale mensen, die in staat zijn om een positief leefklimaat te scheppen en te behouden. Daarvoor is een veilige omgeving van groot belang. Wij gaan er van uit dat een kind alleen dan gebruik zal maken van de natuurlijke drang om vanuit de eigen belevingswereld te ontdekken en te onderzoeken om zich zo volledig en veelzijdig mogelijk te ontplooien.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.