Directeur: Cris Muller
Andere contactpersonen: Ilanit Blankendal (coördinator bovenbouw), Malou Lisser (coördinator middenbouw) & Arwen Bergfeld (coördinator onderbouw).
Brede school & Vreedzame school
Schoolbestuur: AWBR
Locatie: Amsterdam Oud West, Overtoomse Sluis (boven Vondelpark)
Adres: Pieter Langendijkstraat 44, 1054 ZB Amsterdam, Link Google Maps
Telefoonnummer: 020 618 2988
Website: http://www.amgs.net/

Grootte:
Klassen: 14
Personeelsleden: 24

Schooltijden:
Ma/di/do/vrij:
Ochtend: 08.30 t/m 11.45
Middag: 12.45 t/m 14.45

Woensdag:
08.30 t/m 12.30

Voorzieningen:
Het schoolgebouw is uitgerust met:

 • Een speelzaal voor de kleuters en peuters
 • Een grote gymzaal
 • 14 leslokalen verspreid over 3 verdiepingen
 • Een grote aula met een toneelpodium, een computereiland en een schoolbibliotheek.
 • Een grote afgesloten speelplaats met speelvoorzieningen
 • Een afgesloten buitenruimte voor de peutervoorschool

Alle klassen beschikken over één of meer computers. De kinderen gebruiken ze voor het maken van een werkstuk, het opzoeken van informatie op het internet en het oefenen van leerstof. De boeken van de bibliotheek staan op het netwerk en zijn voor alle kinderen via de computer beschikbaar.

Visie:
De Brede School Annie M.G. Schmidt is een buurtschool in Amsterdam-Oud West met ongeveer 300 leerlingen. De leerlingen vormen een goede afspiegeling van de buurt. De school streeft naar degelijk onderwijs met speciale aandacht voor kunst & cultuur en sport.

Onze school kent een aantal uitgangspunten die belangrijk zijn voor onze identiteit:

 • Alle leerlingen zijn gelijkwaardig.
 • Wij accepteren geen discriminatie en racisme.
 • Wij eerbiedigen ieders geloofsovertuiging of levensbeschouwing.
 • Ons onderwijs is afgestemd op de leef- en belevingswereld van de kinderen.
 • Wij willen een goed leerklimaat scheppen waarin samen leren en leren van elkaar belangrijke onderdelen zijn.
 • Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich ontwikkelen zowel op het gebied van kennis als op creatief en sociaal-emotioneel gebied.
 • Onze school is gericht op de doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen.
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.