blog

Degradatie of specialisatie?

https://www.ad.nl/politiek/onderwijsbond-minister-slob-degradeert-het-beroep-van-leraar~a1f7dc39/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web

Een flinke kop: ‘de minister degradeert het beroep van leraar’. De AOB vindt dat het inzetten van mensen die geen afgeronde pabo-opleiding hebben, een belediging is voor het vak.

Als een meester of juf gymles geeft, of geschiedenis, een les over theater, filosofie, wetenschap of techniek, dan is dat toch ook geen belediging voor die vakken? Zijn er theatermakers, biologen of geschiedkundigen beledigd dat basisschooldocenten lesgeven in hún vakken? Die zijn er niet.

Dit was de afgelopen honderd jaar gewoon de keuze. Op basisscholen staat voor elke groep een specialist in taal- en rekenonderwijs die verder meestal een generalist is in de andere vakken. Op middelbare scholen en in het vervolgonderwijs krijgen de leerlingen les van meer gespecialiseerde docenten.

Het is logisch dat de mensen die de pabo hebben gedaan lesgeven in de vakken waar zij het beste in zijn, zoals taal en rekenen. Waarom zouden we voor de andere vakken geen vakspecialisten inzetten? Voor gymles is dat de normaalste zaak van de wereld. Er zijn genoeg meesters en juffen (ook die met een gym-aantekening op hun diploma) die zeggen dat een gespecialiseerde gymdocent veel beter is in gymles geven dan zij. Zoek dan ook vakspecialisten voor kunst- en cultuuronderwijs, voor maatschappijvakken en lessen over de natuur. Die mensen zijn er voldoende, vaak met genoeg ervaring in het onderwijs om na een korte begeleide periode zelfstandig voor hele groepen te staan. Natuurlijk laat je deze docenten geen uurtje lesgeven per dag, een heel jaar lang. Want dan heb je de rest van de dag een docent nodig die de pabo heeft gedaan: daarvan zijn er nu en de komende jaren veel te weinig. Laat deze specialisten hele dagen lesgeven, bijvoorbeeld acht dagen per jaar een vaste dag in de week. Na de bioloog geeft een aardrijkskundedocent les, daarna acht weken een kunst- en cultuurdocent bijvoorbeeld. Zo kan je een heel jaar één dag in de week laten invullen door mensen die ervaren zijn, gepassioneerd over én zeer goed in het lesgeven in dat vakgebied.

Wat is het beste voor de leerlingen? Les krijgen van gemotiveerde en gekwalificeerde docenten, of ze nu gespecialiseerd zijn in taal- en rekenonderwijs of in een ander vakgebied. En mijn voorstel is: laat de meesters en juffen zélf kiezen welke specialisten er op hun school één dag in de week les komen geven. Want zij weten het beste hoe het onderwijs van hun leerlingen verrijkt kan worden.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.