blog

Lukida in de Corona-crisis

Zoals iedereen begrijpt is het voor Lukida lastig om te overleven tijdens de Corona-crisis: als alle scholen dicht zijn, kunnen wij geen invaldocenten inzetten. Daarnaast zijn ook twee investeerders/medewerkers van Lukida vertrokken. Gelukkig hebben we met deze twee heren een overeenkomst kunnen afsluiten waarin Lukida belooft om de investering terug te betalen, in de loop van een paar jaar. Zo ontvangen ze ook rente op hun investering en kan Lukida gewoon verder gaan.

Met de scholen zijn we ideeën aan het uitwerken over hoe Lukida alsnog zijn diensten kan blijven aanbieden, ook in deze lastige tijd. We zullen via deze site iedereen op de hoogte houden van vorderingen op dit gebied, maar de eerste gesprekken hebben al concrete positieve resultaten opgeleverd.

Wij gaan, samen met de scholen en de schoolbesturen, er hard aan werken dat:

-we waardevolle lesdagen blijven organiseren voor leerlingen

-directeuren, meesters en juffen minder stress hebben

-kunstenaars en vakdocenten extra inkomsten kunnen verwerven

Lukida gaat de koppelprocedures flink verbeteren en ook de financiële afhandeling. Daarnaast is Lukida aan het zoeken naar nieuwe samenwerkingspartners. Ook dat ziet er veelbelovend uit.

Wil je op de hoogte blijven van wat er allemaal speelt bij Lukida? Volg Jesse Dijksman dan op Linkedin of kom regelmatig op de site langs.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.