Directie: Antoinette van Zalinge
Openbare basisschool & Vreedzame school
Schoolbestuur:
Locatie: Amsterdam Noord, onder het Rembrandpark
Adres: Theophile de Bockstraat 100-D, 1058 VC Amsterdam, Link Google Maps
Website: https://bsdenotenkraker.nl/
Telefoonnummer: 020 617 8128

Grootte:
Klassen: 22
Personeelsleden: 63

Schooltijden:
Ma/di/do/vrij: 08:30 t/m 14:30
Woensdag: 08:30 t/m 12:30

Kunstprofielen:

  • bevo
  • drama
  • muziek
  • dans

Voorzieningen:
Er hangt in elk lokaal een digibord. Er is onder andere een grote sportzaal, twee speelzalen, een apart beeldende vorming lokaal, en een mediatheek in de school beschikbaar voor de leerlingen.

Visie:

De Notenkraker onderscheidt zich van andere scholen door haar kunst-en cultuurprofiel.
Wij zijn een erkende cultuurprofielschool en dat houdt in dat de kinderen, gedurende de acht jaar dat ze bij ons op school zitten, naast het reguliere onderwijs, ook structureel kunstonderwijs volgen.
De vakken dans, drama, muziek en beeldende vorming worden voornamelijk door vakdocenten gegeven.
Het resultaat is dat kinderen na acht jaar Notenkraker ook hebben geleerd zich op verschillende manieren te presenteren en hun ideeën, samen of individueel, vorm te geven in materialen, dans, muziek of drama. Zij creëren, bediscussiëren en presenteren niet alleen met elkaar, zij hebben ook geleerd te kijken en luisteren naar anderen.

Sinds augustus 2016 zijn 5 van onze groepen 1/2 gehuisvest in onze dependance aan de Woestduinstraat.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.